Sosyal Medya

(0212) 466 2 666
info@validesultankizlisesi.com

Hafta İçi - Saat 8.00 - 18.00
Pazar Kapalı

Valide Sultan Kız Koleji, kızların eğitim ve kişisel gelişim arayışlarını dikkate alan bir yaklaşımla kaliteli, öğrencileri yüksek öğretime hazırlayan, geleneksel ve ahlaki değerleri önemseyen ve bunları öğrencilerde birer davranış ve kazanım haline dönüştüren, aile kavramının önemini iyi benimseyen ve ailesiyle ilişkileri üst düzeyde tutan, arkadaşlık ilişkilerini seviyeli kuran, yüksek karakter sahibi,toplum içinde saygın bir yer edinen çalışmalar yapan bir kurum olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Valide Sultan Kız Koleji, öğrencilerin hem akademik hem de davranış gelişimi bakımından üstün bir seviyede ve donanımlı bireyler olarak gelişimlerini sağlayarak kızlarımızın hayata adım adım hazırlanmasını esas almaktadır.

 

Tam anlamıyla Anadolu Lisesi statüsünde bir eğitimi öğrencilerine sunan Valide Sultan Kız Koleji’nde kızlarımızın yabancı dil beceri, öğrenme ve gelişimi ile üniversiteye hazırlık kapsamında aktif öğrenme becerilerini kazandırmak ve pekiştirmek hedefi taşınılmaktadır.

 

 

 

       Hanımefendiler ve geleceğin Valide Sultanları Valide Sultan Kız Koleji’nde yetişiyor…

 

Sosyal hayatın şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi, geleneksel ahlaki değerler ve görgü kurallarına uyum ile paralel bir düzleme sahiptir. Başarılı insanların çoğu, başarıya adım adım giden yolda toplumsal değerlere hayatlarında yer vermelerinin avantajını yaşayan kişilerdir. Geleneksel değerler ve görgü kurallarına uyum, iletişim kurulan insanlara saygı duyulması ve karşımızdaki insanların duygu, düşünce ve davranışlarına değer verdiğimizin bir göstergesidir. Bu bağlamda bireyin ahlaki gelişiminin sağlanması, toplumsal ilişkilerin sağlıklı ve tutarlı temeller üzerine kurularak sosyal düzenin yapılandırılmasında etkindir.

 

Valide Sultan Kız Koleji öğrencileri hoşgörülü, iyimser, yardımsever, olgun bir kişiliğe sahip, başkalarını rahatsız edecek davranışlardan sakınan, sözünü tutan öğrenciler olarak yetiştirilmektedir. Atalarımızdan bugünlerimize miras kalan bir söz vardır: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı dilin hayata katmış olduğu renklilik, düzen ve saygının bilincinde teşekkürün, lütfen diyebilmenin inceliğinde, hoşgörülü ve güler yüzlü kızlar yetiştiriyoruz.

 

Eğitimde gelenekten geleceğe açılan bir kapı olarak Valide Sultan Kız Koleji, kızlarımızı yüksek karakter sahibi, toplum içinde saygın bir yeri olan, akademik ve ahlaki gelişim bakımından donanımlı kızlar yetiştirmeyi hedefliyor…

 

 

 

 

       Neden Valide Sultan Kız Koleji’ni Tercih Etmelisiniz?

 

–          Güvenli bir ortamda dış tehlikelere karşı korunması, evindeki huzuru yaşaması,

–          Deneyimli, alanında uzman, yüksek karaktere ve ahlaki değerlere sahip eğitim öğretim kadrosu,

–          Öğrenci gelişimini düzenli olarak takip eden; elde ettiği sonuçları öğretmen, öğrenci ve veli ile paylaşan, sorun çözme odaklı aktif bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi,

–          Danışmanlık sistemiyle her öğrencinin davranış ve gelişiminin şekillendirilmesini sağlayan çalışmalar,

–          Kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi alanlarında sosyal çalışmalar içerisinde bulunması, kendini geliştirmesi, toplum içerisinde kendilerine saygın bir yer edinebilmelerinin gerçekleştirilmesi,

–          Kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak geleneksel ahlaki değerlerin ve davranış özelliklerinin kazanılması için özel programların uygulanması,

–          Çeşitli alanlarda uzman kişiler tarafından verilecek konferans, seminer gibi çalışmalarla öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması, desteklenmesi,

–          Seçmeli ders ve atölye çalışmaları ile estetik ve sanatsal beceriler kazanması

için gerekli destekler sağlanarak akademik bağlamda aktif öğrenme sürecinin gerçekleştirilmesi ve başarı odaklı bir çalışmanın sürdürülmesi; öğrencilerin motivasyon ve hazır bulunuşluk düzeylerinin olumlu yönde geliştirilerek hem akademik hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak esas alınmaktadır.

 

 

Valide Sultan Kız Koleji öğrenci başarısını, ders başarısı ve öğrencilerin bireysel davranış gelişimlerini merkez alarak hedeflemektedir. Bu sebeple gelenekten geleceğe giden yolda Asaletin Adresidir.

 

 

 

* AİLENİN EN DEĞERLİ SERVETİ:

KİŞİLİK VE KARAKTER SAHİBİ ÇOCUKLAR

 

Şu dünyada biz insanlara bağışlanan birçok nimet vardır. Bu nimetlerin her biri ayrı bir özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Bağışlanan bu nimetleri hayatımızı sürdürmek için kullanırken aynı zamanda kendimizi de biyolojik olarak geliştirmeye devam ederiz. Biz, farkında olmasak da hayatımızı çevreleyen bir takım değerler sistemiyle iç içe yaşarız. Bu değerlerin en önemlisi ve değerlisi, hiç şüphesiz, kişilik ve karakterimizdir.

 

İnsanoğluna verilen sınırlı ve fani ömründe, hemen herkes, güzel işler yapmak; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürmek ister. Bu amaca ulaşmak için yapılması gereken ilk iş, kendini tanımak, düşüncelerini düzene sokmak, nefse gem vurmak ve çelikten bir irade ile kendimize hakim olmaktır.

 

İnsanın kendine hakim olmasının en temel basamağı ise, “sağlam bir kişilik ve güçlü bir karakter” kazanmaktır. Bunun en kısa ifadesi ise, “insanın kendini bilmesi”dir. Kendini bilen insan, hayatı da başkalarını da bilir. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden birisi de karakterdir. Asil bir karakter; ancak doğru düşüncenin, büyük bir çabanın ve esaslı bir mücadelenin sonucunda biçimlenebilir.

 

Kişiliğimiz büyük oranda konuşmamızda gizlidir. Duygu dünyamız, beden dilimiz, seçtiğimiz sözler ve ses tonumuz kişiliğimizi deşifre eder.Her insanın sesi onun karakteriyle ilgili ipuçları vermektedir. İnsanlar, çoğu zaman sesleriyle tanınmaktadırlar. Sesimizin tonu, tınısı, şiddeti, alçaklığı ve yüksekliği hem kişiliğimizi ele vermekte hem de ruh dünyamızı dışa vurmaktadır. Telaşlı bir insanın bu durumunu sesinden anlayabiliriz.

 

Hayatımız bu en değerli hazinesi olan kişilik ve karakterimizi geliştirmek ve güzelleştirmek, her zaman bizim elimizdedir. Kimseye bahane bulmak çözüm değildir. Ruhumuzu, beynimizi kemiren kötü duygu ve düşüncelerden kurtulmak; bizleri, adı konulmamış olan bu maddi ve manevi yüklerin altında ezilmekten de koruyacaktır.

 

Her insanın en büyük serveti olan sağlam kişilik ve güçlü karakter, aynı zamanda biz büyüklerin yavrularımıza bırakacağımız en büyük mirasımız da olmalıdır.Birçok indan hayat boyu bir zorlukla çalışıp kazandıkları maddi servetlerini büyük bir özenle çocuklarına bırakırken acaba nasıl bir insan yetiştirdiklerine de aynı tarzda dikkat ediyorlar mı!? Bu dünyadaki en önemli işimizin “iyi insanlar” yetiştirmek olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Bizi, bizden sonra her iki dünyada temsil edecek en önemli referanslarımız çocuklarımız olacaktır. Sözün özü, çocuklarımıza kazandıracağımız sağlam kişilik ve güçlü karakter hem kendimize, hem çocuklarımıza hem de gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz en büyük servetimizdir!

 

Sonuç olarak ideal insan, öncelikle iç dünyasıyla iletişimini sağlıklı kurabilen bir insandır. Kendisiyle barışık olmayan bir insanın başkalarına vereceği bir şey yoktur. İdeal insan, öncelikle iç iletişimini sağlam kuran, sonra da çevresindekilerle iletişim sorunu yaşamayan kişidir. İçimizle ve çevremizle kurulacak sağlam bir iletişim; hayatın en temel gayesi olan sonsuz huzur, mutluluk ve başarıya giden yolu önümüze gül bahçesi gibi açacaktır. İnsan, ruhuyla ve çevresiyle doğal ve içten bir iletişim kurabilirse; zirvelerin de zirvesine çıkabilir. Hayatın temel gayesi; huzur, mutluluk ve başarıyı yakalamaktır. Huzura kavuşan bir hayat, amacına kavuşmuş bir hayattır.

 

* YAMAN, Prof.Dr.Ertuğrul. Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar.

 

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.