Projemizin adı: Hücre İskeleti
Proje Yöneticisi: Mehtap Alim (Biyoloji Öğretmeni)
Öğrencilerimiz:  Aleyna Seyhan, Şule Karataş

Hücre iskeleti:
İskeletin hayvanlarda vücuda destek sağlayan yapı olduğunu bilirsiniz. Hücre iskeleti de hücreye destek sağlayan yapıların bütünüdür. Hücre iskeleti sayesinde hücre belirli bir şekle sahip olur, sitoplazmada organellerin yerlerinin belirlenmesi yani hücrenin bir iç organizasyona sahip olması sağlanır. Ayrıca hücre iskeleti hücre içindeki yapıların ve hücrenin bütününün hareket etmesinde de görevlidir. Hücre iskeleti tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Ancak en gelişmiş hücre iskeleti hayvan hücrelerinde görülür.

Hücre iskeleti miktotübül, mikrofilement ve ara filament olmak üzere üç çeşit yapısal elemandan oluşur.

Mikrotübüller: Hücre iskelet elemanlarından kalın olanıdır. Çapları 25 nm (nanometre)’dir. Tübilin adı verilen proteinlerin oluşturduğu içi boş, çubuk şeklinde yapılardır. Mikrotübüller hücre içinde sürekli oluşup ayrışabilir. Hücre şeklinin belirlenmesinde, organellerin hücre içinde yer değiştirmesinde ve hücre bölünmesi sırasında Kromozomların yavru hücrelere taşınmasında görev alır.
Mikroflamentler: Mikrotübüllerden çok daha incedir. Çapları yaklaşık 7nm’dir. Mikrofilamentler aktin adı verilen proteinlerin üst üste sarmal şekilde dizilmesiyle oluşur. Mikrotübüller gibi mikroflamentler de oluşup ayrışabilme özelliğindedir. Kas dokudaki liflerin kasılmasında mikrofilamentler rol oynar. Hücrelerin yalancı ayak oluşturarak hareket etmesinde ve beslenmesinde etkilidir. Ayrıca hücre bölünmesi sırasında hücrenin Boğumlanarak ikiye ayrılmasını da mikrofilamentler sağlar.
Ara filamentler: Mikrofilamentlerden daha kalın, mikrotübüllerden daha ince olan hücre iskeleti elemanlarıdır. Çapları 8-12 nm civarındadır. Diğer iki hücre iskeleti elemanına göre daha kararlı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği nedeniyle araştırmacılar ara filamentlerin tüm hücre iskeletine destek sağlayan temel çatı olduğunu düşünmektedirler.
Ara filamentler mekanik etkilere dirençli olmaları nedeniyle hücre şeklinin korunmasında etkilidir. Hücre içindeki yapıların (çekirdek, organeller vb. yapılardaki keratin bir çeşit ara filamenttir.
Ara filamentleri oluşturan proteinler dokudan dokuya farklılık gösterir. Bu proteinlerden oluşan ipliklerin birbiri üstüne sarmal yapmasıyla ara filamentler oluşur

Yapılışı
Biz bu modeli yaparken Strafor ve İnce tahta çubuklar kullandık. Çubukları yumurta şeklindeki straforlardan geçirdik. Bunlar iskeletimizin mikroflamentlerini oluşturdu.Plastik hortumların üzerini yağlı boya ile boyadık ,şeffaf oldukları için.Bunlar da mikrotübüllerimiz oldu.Sonra pipetlerle arafilamentleri oluşturduk.İskeletin alt ve üst kısmına strafordan hücre zarını oluşturduk.Onun alt kısmına strafora endoplazmik retikulum şekli verip yerleştirdik. Mikroflamentlerin, endoplazmik retikulumun üzerine parlayan pullarla ribozom yapıştırdık.Çekirdek ve mitekondriyi mikrofilamentler ve mikrotübüler üzerine oturttuk ve iskeletimiz oluştu.

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.