Genel olarak kız lisesi tercih edilmesi ne için gereklidir? 

Günümüzde gelişmiş ülkeler, eğitim öğretimde yaşanan sorunları en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu sorunlardan bazıları da karma eğitimden kaynaklanan sorunlardır. Başta ABD olmak üzere eğitim sektöründe önde gelen bazı Avrupa ülkelerinde söz konusu bu durumu irdeleyen çalışmalar yapılarak ortaya çıkan sorunların çözümü için ayrı eğitim kurumları tavsiye edilmiş, özellikle de kız liseleri hızla çoğalmıştır.
Ülkemizde de karma eğitim kurumlarında yaşanan sorunlar, öğrenci başarısını ve davranış gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde karma eğitim uygulanan okullarda öğretmenlerin ortak bildirimlerine göre kız öğrencilerin;
– Erkekler tarafından şiddete maruz kaldıkları ve bu durumun psikolojik gelişimlerinde olumsuz izler bıraktığı, korkularının arttığı ve bunu zamanla kabullendikleri,
– Sınıf içerisinde kız ve erkek öğrenciler arasında tartışmaların, geçimsizliklerin, liderlik yarışlarının fazla olduğu,
– Derse odaklanma ve motivasyon sağlanması sürecinde ilgilerinin daha çok dağıldığı,
– Ergenlik döneminde farklı cinsle arkadaşlık, flört gibi ilişkilere çok önem verdikleri,
– Kız-erkek arkadaşlığı sonrası ayrılıkların bunalımlara sürüklediği,
– İletişim araçlarını çok yoğun kullandıkları ve bu durumun başarılarını çok olumsuz etkilediği
ortaya çıkmıştır.

Sadece kız öğrencilere yönelik eğitim yapan kız liselerinde ise;
– Derslere yönelim, ilgi ve motivasyonun daha fazla olduğu,
– Karakterlerinin daha iyi olgunlaştığı,
– Sınıf içi disiplinin ve öğretmen hakimiyetinin daha kolay sağlanabildiği,
– Sınıf içi gerilim ve tartışmaların daha az olduğu,
– Yarışma ruhunun daha gelişmiş olduğu,
– Öğrencilerin cinsiyete bağlı sorunlarından kaynaklanan durumlar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamadığı,
– Cinsel taciz gibi olumsuz davranışlara maruz kalmadıkları,
– Şiddete uğramadıkları,
– Dış görünümlerinden çok derslere önem verdikleri,
– Okulun disiplin kurallarına yönelik muhalif ve agresif davranışların daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Valide Sultan Kız Koleji olarak, kız öğrencilerimiz için bu hassasiyetleri de dikkate alarak, kızlarımızı dış etkenlerden soyutlanmış, güvenli bir ortamda, daha sağlıklı koşullar ve eğitimin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde geleceğe hazırlamaktayız. Kız öğrencilerimizi, yabancı dil bilen, bunu günlük hayatında ve gelecekte iş hayatında kullanabilen, iyi bir üniversiteye gidebilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Bu yol sonunda velilerimiz ve kız öğrencilerimiz ile beraber başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur.

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.