Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Dil ve Anlatım dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

EYLÜL

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
1. İletişim
Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular
– Basın Hürriyeti
2. İnsan, İletişim ve Dil

EKİM
3. Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması

2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular
– Türk dili, Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşleri, Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği, Millî kültürümüzün korunmasında dilin önemi
Atatürk İlkeleri
– Milliyetçilik ilkesi
– Millî birlik ve beraberliğin güçlenmesinde dilin işlevi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Türkçenin Ses Özellikleri
1.Türkçenin ses özellikleri

KASIM
1. Türkçenin Ses Özellikleri
2. Telaffuz (Söyleyiş)

ARALIK

IV. ÜNİTE: KELİME BİLGİSİ
1. Kelimede Anlam ve Kavram
2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
2.1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler

OCAK
2.2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
3.Kelime Grupları

ŞUBAT

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlede Anlamın Oluşumu

2.Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler

2.1. Haber Cümleleri

2.2. Dilek- İstek Cümleleri

MART

2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru

2.4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
3.Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

NİSAN
VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafta anlam ve ana düşünce

MAYIS

3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

HAZİRAN
5. Metin ve Paragraf

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.