Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

EYLÜL
I.ÜNİTE: İNSAN VE DİN
Dersin önemi, gerekliliği, ders ve konuların tanıtımı
1. İnsanın Evrendeki Konumu

EKİM
2. İnsanın Doğası ve Din
3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
4.1. Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
4.2. Çok Tanrıcılık (Politeizm)
4.3. Tanrı Tanımazlık ( Ateizm)
2.ÜNİTE: TEMİZLİK VE İBADET
1. İbadet’in Anlamı ve Kapsamı
2. Niçin İbadet Edilir?

KASIM
3. İbadet-Temizlik İlişkisi
3.1. Beden Temizliği
3.2.Gusül
3.3. Abdest
3.4. Teyemmüm
3.5. Mekân ve Çevre Temizliği

ARALIK
III. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Ortam
2. Hz. Muhammed’in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
2. Hz. Muhammed’in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
3. Hz. Muhammed’e Vahyin Gelişi
4. Hz. Muhammed’in Hicreti

OCAK
5. Hz. Muhammed’in toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
6. Hz. Muhammed’in İslâm’ı Yayma Çabaları
7. Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar
8. Hz. Muhammed’in vefatı
VAHİY VE AKIL / IV. ÜNİTE: KUR’AN VE ANA KONULARI
1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim

ŞUBAT
2. Kur’an-ı Kerim’in tarihi

3. Kur’an’la İlgili bazı kavramlar
3.1. Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar
3.2. Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar
3.3. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar

MART

4. Kur’an-ı kerim’in Belli Başlı Konuları
4.1. İnanç, 4.2. İbadet, 4.3. Ahlâk
5. Kültürümüzde Kur’an-i Kerim’in Yeri ve Önemi

AHLAK VE DEĞERLER / V. ÜNİTE: DEĞERLER
1. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
2.1. Örf ve Adetlerin Dinle ilişkisi
2.2. Ahlâki Değerlerin Dinle İlişkisi

NİSAN

3. Kişilik Geliştirmede Değerlerin Etkisi
4. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
4.1. Vatan ve Ülkü Birliği
4.2. Bayrak ve İstiklâl Marşı
4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık
4.4. İnsan Haklarına Saygı
4.5. Millî Seciye Kavramı ve Atatürk
DİN VE LAİKLİK / VI. ÜNİTE: LAİKLİK VE DİN
1. Din Bireyi Esas Alır
2. Laikliği Doğuran Nedenler
3. Laik Devlet
4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir

MAYIS
5. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET / VII. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
2.1.Ebu Hanife, 2.2. Mâturidî
2.3. Şafiî, 2.4. Eş’arî
2.5. Ahmet Yesevî
2.6. Ahî Evran, 2.7. Hacı Bektaş Velî
2.8. Mevlânâ
2.9. Yunus Emre
2.10. Hacı Bayram Veli

HAZİRAN
3. Türklerin İslam medeniyetine Katkıları
3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.