Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Kimya dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

EYLÜL

1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ
1.İnsanların ilk zamanlarda madde ile etkileşimleri. .Simya ve Madde yapısı hakkındaki ilk düşünceler
1.Yanma olayı ve modern kimyanın ortaya çıkışı

EKİM
2. Hayatımızda Kimya

3. Kimyanın sembolik dili

Element-sembol “Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur”

Bileşik-formül

Bileşik-formül Cumhuriyetin kazandırdıkları

KASIM
4.Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik
kuralları
2.ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. Atom kavramının gelişimi,
Atatürk’ü anma

Kimyanın temel kanunları

Atom altı tanecikler

ARALIK

Atom altı tanecikler

2. Bohr atom modeli
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”

3. Periyodik sistem

OCAK
3. Periyodik sistem
Periyodik özellikler

ŞUBAT

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1. Kimyasal tür nedir?
2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin,sınıflandırılması
3.Güçlü etkileşimler
İyonik bağ
Kovalent bağ

MART
Metalik bağ
4.Zayıf etkileşimler
Van der Waals etkileşimleri
Hidrojen bağı “İstikbal Göklerdedir”
5.Fiziksel ve kimyasal değişimler

NİSAN
Tepkime denklemleri

4.ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ
1.Maddenin halleri
2.Gazlar Egemenlik kavramı
Gaz yasaları

MAYIS
Kinetik teori
Atmosfer ve biz Atmosfer ve biz “Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır”
3.Sıvılar; Yüzey gerilimi Viskozite
Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma Atatürk’ün gençliğe verdiği önem
Nem/bağıl nem

Erime, donma ve süblimleşme/gerileşme, süblimleşme

HAZİRAN
4.Katılar
Katı türleri

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.