Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

EYLÜL
1. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
– Öğrencilerle tanışma, ders işlenişi hakkında genel bilgiler verme.
I. KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ
1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü
1. Harfler ve Özellikleri (ÜNİTE 2)
1.1. Harfler ve İsimleri

EKİM
2. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri
3. Surelerin İsimleri
1.1. Harfler ve İsimleri ( ÜNİTE 2)
2. İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman
2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

II. KUR’ÂN’IN MESAJINI ANLIYORUM
1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri
1.2. Harflerin Yazılışları (ÜNİTE 2)
2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minun Suresi
1.2. Harflerin Yazılışları (ÜNİTE 2)
3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80)
1.3. Harflerin Mahreçleri (ÜNİTE 2)
4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet
1.3. Harflerin Mahreçleri (ÜNİTE 2)

KASIM
2. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYA GİRİŞ
1.3. Harflerin Mahreçleri
1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler
2.1. Harekeler: Üstün
2.1. Harekeler: Esre

ARALIK
2.1. Harekeler: Ötre
2.2. Cezim (Sükun)
2.3. Şedde
2.4. Tenvin
2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya
2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif
2.7. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti

OCAK
3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar
3.1. Elif Lam Takısının Okunuşu
3.2. Zamir ve Okunuşu
3.3. Med-Kasr Kelimeleri
3.4. Okunmayan Elif
3.5. Hurûf-ı Mukataa

ŞUBAT
II. OKUNACAK SURE VE AYETLER
1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )
MART

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )
III. EZBERLENECEK DUALAR, SURELER VE ANLAMLARI

NİSAN

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı
2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri
3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

MAYIS

4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum
6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )
HAZİRAN
– Dönem İçerisinde Ezberlenen Surelerin Tekrar Edilmesi

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.