Valide Sultan Kız Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde aşağıdaki plan çerçevesinde kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürecektir.

EYLÜL

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular
– Güzel Sanatlar
– Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin

EKİM
5. Edebî Metin
II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
1. Şiir İnceleme Yöntemi
1.1. Zihniyet
1.2. Yapı
1.3. Tema
1.4. Şiir Dili
1.5. Ahenk (Ses ve Ritim)

KASIM

1.6. Gerçeklik ve Anlam
1.7. Şiir ve Gelenek
1.8. Yorum
1.9. Metin ve Şair
2. Şiir Okuma

ARALIK
2.Şiir okuma
3. Manzume ve Şiir

OCAK

III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) 2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi

2.1. Metin ve Zihniyet
2.2. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
2.3. Tema
2.4. Dil ve Anlatım
2.5. Metin ve Gelenek
2.6. Anlama ve Yorumlama
2.7. Metin ve Yazar

ŞUBAT

3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
3.1. Masal
3.2. Destan
3.3. Halk Hikâyesi

MART
3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
3.4. Mesnevi
3.5. Manzum Hikâye
3.6. Hikâye
3.7. Roman

NİSAN

4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)

IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
1.1. Metin ve Zihniyet
1.2. Yapı (Plân)
1.3. Ana Düşünce
1.4. Dil ve Anlatım
1.5. Metin ve Gelenek
1.6. Anlam – Yorum
1.7. Metin ve Yazar

MAYIS
2. Öğretici Metinleri Okuma
a. Tarihî Metinler

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular
– Akılcılık ve Bilime Verilen Önem

b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

(Makale, Deneme, Sohbet)
(Fıkra, Eleştiri, Röportaj)

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Temel Fikirleri Kapsayan Bazı Konular
Basın Hürriyeti
HAZİRAN

d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri
(Hatıra, Gezi)
(Biyografi, Mektup, Günlük)

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.